Noark.fi

-- TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN --

Tietoa

Pienoismallimaailmamme, butikimme, vanerimyyntimme sekä mainospalvelumme ovat valmiina palvelemaan teitä monin eri tavoin. Tarvitsetpa sitten uuden yrityslahjan, käyntikortit, pienoismallin talostasi tai vaikkapa kauniita tuotteita myyntiin. Pienoismallien rakentaminen on mukava ja kehittävä harrastus. Se voi myös olla kallis harrastus jos ei kilpailuta hankintoja huolellisesti. Onneksi nykyään kaikkien tuotteiden hintavertailun voi suorittaa nopeasti netissä. Myös lainaa hakiessa kannattaa muistaa se viisaus, että vertaa lainoja ennen niiden hakemista.

Suomalainen teko: Noark on erittäin Yes

Noark.fi on suomalainen ja sosiaalinen yritys joka loi työpaikkoja Noark pienoismallimaailman, butikin ja muiden työmuotojen avulla.

Sosiaalinen yritys

Sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia. Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu 1.1.2004 voimaan tulleeseen Lain tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia työn tekemiseen vammaisille, vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla – samoja ehtoja noudattaen - kuin muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sosiaalinen yritys on merkitty kaupparekisteriin ja voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Sosiaalisten yritysten rekisteriin voidaan merkitä myös yhdistys tai säätiö. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä. Vähintään yhden työntekijän on oltava vajaakuntoinen. Yrittäjää itseään tai yrityksessä määräävässä asemassa olevaa henkilöä ei lasketa kiintiöön. Kompensaationa työntekijöiden alentuneesta työkyvystä ja tuottavuusvajeesta sosiaalinen yritys on oikeutettu saamaan erityisehdoin työllistämiensä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien palkkaukseen. Sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää tietyin ehdoin. Sosiaalisen yrityksen statuksen ja oikeuden sosiaalisille yrityksille kohdennettuihin tukitoimiin yritys saa, mikäli se hyväksytään työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään . Sosiaalisen yrityksen nimeä ja statuksen tuomaa Goodwill-arvoa saa käyttää ainoastaan sosiaalisten yritysten rekisteriin merkitty yritys. Osalla sosiaalisista yrityksistä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen on kirjattu yrityksen tavoitteiksi, esimerkiksi yhtiöjärjestykseen. Kaikki sosiaaliset yritykset kantavat jopa tapauksessa yhteiskuntavastuuta työllistämällä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.